Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR, Artiklat 13, 14 ja 30 ja henkilötietolain 10 § ja 24 § ) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Katariina Vainio/ Katariina Elisabet Photography 3011779-5
www.katariinavainio.com
Alinenkatu 12, 23500 Uusikaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö Katariina Vainio
+358 44 3426 880 [email protected] Alinenkatu 12, 23500 Uusikaupunki

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan, kehittämiseen, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen sekä yritystoiminnan ja sivustojen kehittämiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa yrityksen y-tunnus sekä muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, verkkolomakkeen kautta tai viestein käydessä keskustelussa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja (nimi, sähköpostiosoite) Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun salasanalla suojatusti. Yhtiö ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, https://pixieset.com/privacy/

9. Käsittelyn kesto
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään sen ajan, kun se on asianmukaista ja tarpeellista.

10. Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta sekä huolellisuutta.